کوهسار

نام فارسی برندکوهسار
نام لاتین برندKOOHSAR
موضوع برندother
قیمت برندتماس بگیرید

اجزاء علامت تجاری

کوهسار KOOHSAR به فارسی و لاتین

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی

طبقه 1: کودکشاورزی، خاک برگ(کود)، فسفات ها(کودها)، آهک نیتروژن دار(کود)، کود مخلوط، سرباره(کود)، کود دی آمونیوم فسفات، کود کمپوست جهت استفاده در کشاورزی و فضای سبز، کود شیمیائی، کود آلی فضولات دامی، کود آلی فضولات مرغداری، کودهای گیاه، کود آهن آلی (به صورت مایع )، کود گوگرد آلی گرانوله مورد مصرف کشاورزی، کود گوگرد بنتونیت دارمورد مصرف کشاورزی، طبقه 4: ذغال سنگ آنتراسیت، زغال چوب (سوخت)، زغال سنگ، زغال سنگ نفتا، زغال چوب خوش سوز، ذغال قالبی، زغال طبیعی، زغال فشرده، طبقه 31: کود گیاهی(حاصل از نی و کاه)، کودحاصل ازباقیمانده های گیاهی، کودهای حیوانی، کود از کاه، طبقه 35: تبلیغات، خرید و فروش، طبقه 39: بسته بندی کالاها، حمل و نقل، توزیع، پخش، طبقه 42: کودها و سایر فراورده های شیمیائی کشاورزی (توزیع هوائی وزمینی)، طبقه 44: خدمات بارورسازی کود،