مشخصات برند آماده مواد غذایی کتیبه

نام فارسی برند کتیبه
نام لاتین برند KATIBEH
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۲ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند نام کتیبه به فارسی و لاتین
لوگو برند
کتیبه
katibeh

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری کتیبه

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛