مشخصات برند آماده مواد غذایی کالدوش

نام فارسی برند کالدوش
نام لاتین برند KALDOOSH
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۳ شهریور ۱۳۹۷
اجزاء برند نام کادوش به فارسی و لاتین
لوگو برند
کالدوش
Kaldoosh