مشخصات برند آماده لوازم آرایشی و بهداشتی و محصولات سلولزی و مواد شوینده وترینا

نام فارسی برند وترینا
نام لاتین برند VETRINA
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند ؛ ؛
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
اجزاء برند وترینا به فارسی و لاتین به صورت لگو تایپ
لوگو برند
وترینا
VETRINA

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری وترینا

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
معنی برند فروشی وترینا: نام لاتین
4.5/5 - (8 امتیاز)