ماروس

نام فارسی برندماروس
نام لاتین برندmarus
موضوع برندother
قیمت برندتماس بگیرید

اجزاء علامت تجاری

ماروس marusبه فارسی و لاتین طبق نمونه

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی

طبقه 1: کودکشاورزی، کودهای نیتروژنی، خاک برگ(کود)، فسفات ها(کودها)، آهک نیتروژن دار(کود)، لوم،کود همراه با شن و ماسه برای رشد گیاهان، کودها، گرانو(کود حاصله ازفضولات نوعی ماهی)، کود مخلوط، سیانامید کلسیم (کود)، کود دی آمونیوم فسفات، کود کمپوست جهت استفاده در کشاورزی و فضای سبز، کود شیمیائی، کود آلی فضولات دامی، کود آلی فضولات مرغداری، کودهای گیاه، کود آهن آلی (به صورت مایع )، کود گوگرد آلی گرانوله مورد مصرف کشاورزی، کود گوگرد بنتونیت دارمورد مصرف کشاورزی، کودهای سولفات پتاسیم، طبقه 31: کود گیاهی(حاصل از نی و کاه)، کودحاصل ازباقیمانده های گیاهی، کودهای حیوانی، کود از کاه، طبقه 35: تبلیغات، خرید و فروش، طبقه 39: بسته بندی کالاها، حمل و نقل کالاها، توزیع، پخش،