مشخصات برند آماده مواد غذایی فالوشن

نام فارسی برند فالوشن
نام لاتین برند FALUSHEN
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۲ تیر ۱۳۹۷
اجزاء برند نام فالوشن به فارسی و لاتین
لوگو برند
فالوشن
Falushen

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری فالوشن

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛