مشخصات برند آماده مواد غذایی عتیقه

نام فارسی برند عتیقه
نام لاتین برند ATIGHEH
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
اجزاء برند نام عتیقه به قارسی و لاتین
لوگو برند
عتیقه
ATIGHEH
معنی برند فروشی عتیقه: زیر خاکی.قدیمی