برند فروشی صندوقچه

مشخصات برند آماده مواد غذایی صندوقچه

نام فارسی برند صندوقچه
نام لاتین برند SANDOGHCHE
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۱ دی ۱۳۹۷
اجزاء برند نام صندوقچه به فارسی و لاتین
لوگو برند
صندوقچه
SANDOGHCHE

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری صندوقچه

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
معنی برند فروشی صندوقچه: صندوق کوچک