برند فروشی رودریگو

مشخصات برند آماده مواد غذایی رودریگو

نام فارسی برند رودریگو
نام لاتین برند GERARD
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱ مرداد ۱۳۹۷
اجزاء برند نام رودریگو به فارسی و لاتین که لگو آن متشکل از تاج خوشه های گندوم و ستاره میباشد.
لوگو برند
رودریگو
GERARD

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری رودریگو

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛