مشخصات برند آماده مواد غذایی جرارد

نام فارسی برند جرارد
نام لاتین برند GERARD
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱ مرداد ۱۳۹۷
اجزاء برند نام جرارد به فارسی و لاتین با لگو کتیبه
لوگو برند
جرارد
GERARD

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری جرارد

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛