مشخصات برند آماده مواد غذایی اتراق

نام فارسی برند اتراق
نام لاتین برند OTRAGH
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
اجزاء برند نام اتراق به فارسی و لاتین
لوگو برند
اتراق
otragh
معنی برند فروشی اتراق: نشستن و اتراق کردن