Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

برند فروشی آمادهچرا برند فروشی آماده خریداری کنم؟

مزیت استفاده از برند آماده به اینکه برند خود را ثبت کنم چیست؟

ثبت برند ، یک فرایند زمانبر است که در بهترین حالت حدود 4 تا 6 ماه زمان خواهد برد. در صورتی که خرید برند آماده ، تنها در یک روز کاری قابل انجام است. زمان فوق، در حالتی است که برند شما رد نشود و در اولین درخواست شما تایید شود

 

آیا اگر محدودیت زمانی نداشته باشم، باز هم خرید برند آماده مزیتی دارد؟

برای ثبت برند ، شما نیازمند تهیه مجوزهای مختلفی هستید! به عنوانه مثال جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری حتما لازم است یا اگر نام برند ، لاتین باشد داشتن کارت بازرگانی برای ثبت دهنده برند الزامی است. این درصورتی است که برای خرید برند آماده شما تنها یک کارت شناسایی لازم خواهید داشت.

بنابر توضیحات فوق با خرید برند آماده ، شما از تمام مشکلات و دغدغه های ثبت یک برند ، رهایی پیدا خواهید کرد. در دنیای امروز زمان ارزشمندترین سرمایه ایست که در اختیار تمام انسان ها قرار دارد. برنده کسی است که ارزش ثانیه ها را بداند و آن ها را از دست ندهد.