Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

تسهیلات صادرات و واردات کالا در منطقه آزاد کیش1398/03/29

واردات هر نوع کالا به منطقه آزاد کیش به جز کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز شناخته شده‌اند، آزاد است.

تسهیلات واردات کالا به منطقه آزاد کیش

۱) لوازم و مصالح ساختمانی با تشخیص و صلاحدید سازمان از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌باشند.

۲) ماشین‌آلات، مواد اولیه و لوازم یدکی واحدهای تولیدی و صنعتی از عوارض گمرکی معاف می‌باشند.

۳) سایر کالاها ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می‌باشند و در صورت ترانزیت یا صدور مجدد ۳/۰ درصد ارزش کالا باید به عنوان هزینه خدمات پرداخت شود.

۴) واردات کالا برای نگهداری موقت در انبارهای مخصوص منطقه برای مدت مشخص مجاز می‌باشد.

۵) واردات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد ایران به منطقهء آزاد کیش مشمول تخفیف %۵۰ در عوارض گمرکی می‌باشد.

مقررات صادرات و خروج کالا از جزیرهء کیش

۱) صادرات کالاهای ساخته شده در کیش اعم از این‌که مواد اولیه استفاده شده در آن‌ها از منابع داخلی یا خارجی تهیه شده باشد، کلا مجاز است.

۲) صادرات کالاهای تولید شده در کیش به داخل کشور بر اساس ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌باشد و تنها برای آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در تولید نهایی مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوطه منظور خواهد شد.

۳) صادرات کالاهای خارجی اعم از مصرفی، ماشین‌آلات و مواد اولیه به سرزمین اصلی مجاز می‌باشد اما ترخیص آنها منوط به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

۴) صادرات کالاهای ساخت داخل کشور از منطقه آزاد کیش به کشورهای خارجی مستلزم رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

۵) خروج کالاهایی که از نقاط کشور مختلف کشور به منظور تعمیر و یا تکمیل به صورت موقت وارد جزیره می‌شوند، مجاز بوده و در این حالت بابت ارزش دستمزد عملیات انجام شده و یا تعمیر و تکمیل مبلغی مطالبه نخواهد شد، تنها برای قطعات و لوازمی که تعویض یا اضافه شده است حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق مقررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور خواهد شد.

۶) خروج کالاهایی که برای تعمیر و یا تکمیل صورت می‌گیرد آزاد است و هنگام باز گرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد.