Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

شرایط و مراحل ثبت شرکت های صنعتی در منطقه آزاد کیش



1398/03/28

شرایط و مراحل ثبت شرکت های صنعتی در منطقه آزاد کیش

برای ثبت شرکت های صنعتی در منطقه آزاد کیش، شرایط آسانی اندیشیده شده و مقررات سخت و دست و پاگیر ثبت شرکت در این منطقه وجود ندارد. بر همین اساس گرفتن موافقت‌ها و مجوزها در زمان کوتاهی پس از توافق اولیه سرمایه‌گذار با سازمان انجام می‌گیرد.

مراحل ثبت شرکت های صنعتی به شرح ذیل می‌باشد:

۱) ارایه درخواست کتبی، تکمیل پرسشنامه جواز ثبت و بررسی در کمیسیون صنایع.

۲) دریافت جواز ثبت

۳) انتخاب محل و انعقاد قرارداد زمین در صورت نیاز.

۴) تحویل زمین.

۵) ارایه نقشه‌های اجرایی ساختمان، دریافت پروانه ساخت، دریافت مجوز فعالیت اقتصادی پیمانکاری، شروع عملیات ساختمانی و تکمیل بنا.

۶) ورود ماشین‌آلات و مواد خام بدون پرداخت عوارض و نصب ماشین‌آلات.

۷) راه اندازی کارخانه و اخذ پروانه بهره‌برداری.

۸) دریافت مجوز فعالیت اقتصادی (صنعتی).

۹) ارایه درخواست جهت اخذ سهمیه ارزش افزوده، تکمیل پرسشنامه مربوطه، درصد ارزش افزوده توسط کمیسیون ارزش افزوده.

۱۰) انتقال بخشی از محصولات تولیدی به سرزمین اصلی بر اساس درصد ارزش افزوده.