Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص (قسمت دوم)1398/03/20

در مقاله ی قبلی درباره مراحل ابتدایی ثبت شرکت های سهامی خاص و تا مرحله دریافت رسید از اداره پست و درج بارکد 20 رقمی و تاریخ ارسال مدارک در سامانه بحث کردیم و حال می خواهیم درباره ادامه مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص صحبت کنیم:

بعد از درج بارکد تقریبا 2 تا 3 هفته طول می کشد تا کارشناس پرونده را بررسی کند و جواب را در سامانه ثبت شرکت ها اعلام کند.

در صورت ایراد باید درخواست مبنی بر رفع ایراد و یک پرینت از شرح ایرادات وارده به همراه مدارک خواسته شده را به وسیله پست و پاکت مخصوص رفع ایراد به اداره ارسال کند.(یک نسخه از نامه ی ایراد را می بایست روی پاکت بچسباند)

در صورت رد شدن پرونده، ذی سمت می بایست با در دست داشتن پرینت برگه ی رد پذیرش در اداره ی ثبت شرکت ها حضور یافته و پرونده را از سالن شماره ی یک تحویل گرفته و پس از اصلاح موارد ایراد، مجدداَ تمام مراحل فوق را انجام دهد.

در صورت آگهی شدن باید برگه ی پیش نویس آگهی را از سامانه پرینت گرفته و با در دست داشتن برگه ی فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، در سالن یک حضور یافته و پرونده را تحویل  بگیرد. پس از آن به واحد بانک رجوع شده و مبالغ تائید نام و حق الدرج را پرداخت کند و در نهایت به واحد پست مراجعه کرده و روی پاکت پست، آدرسی را جهت ارسال روزنامه ی کثیرالانتشار نوشته و مدارک لازم ( یک نسخه ار آگهی و پاکت پستی) را به متصدی تحویل می دهد. متصدی هرینه ی چاپ آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشار را از طریق کارت اعتباری دریافت کرده و رسیدی تحویل می دهد.

بعد از آن باید پوشه ای از زیر زمین گرفته و با در دست داشتن فیش های واریزی و رسید پست مجداد به سالن 1 مراجعه کند.

یکسری از اوراق و فیش های واریزی و رسید پست را پانچ کرده و داخل پوشه ی مخصوص قرار داده و یک سری از مدارک را داخل پوشه ی صورتی نگه می دارد.

پس از دریافت نوبت مجددا به متصدی مدارک را تحویل می دهد.

متصدی دو نسخه آگهی را روی برگه های صورتی رنگ پرینت می گیرد و در ذیل آن، متن زیر را می نویسیم : صحت مندرجات فوق مورد تائید اینجانب می باشد، نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، سمت و تاریخ.

متصدی یک سری مدارک و یک نسخه از آگهی را به ما تحویل می دهد که باید به اتاق روبرو مراجعه کرده و آگهی صورتی رنگ را مهر برجسته زده و با مراجعه به وبسایت روزنامه ی رسمی و ایجاد اشتراک در آن، هزینه  چاپ آگهی در آن را به وسیله پرداخت الکترونیک می پردازد.

تقریبا 5 تا 7 روز بعد فایل امضاء شده الکترونیک روزنامه به آدرس ایمیل درج شده در سایت روزنامه رسمی برای ما ارسال خواهد شد و پس از چند روز نسخه چاپی آن به آدرسی که در زمان ایجاد اشتراک در سامانه درج شده، ارسال خواهد شد.