Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص (قسمت اول)1398/03/19

در مقاله های قبلی درباره ثبت شرکت سهامی خاص بحث کردیم. در این مقاله قصد داریم درباره روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص مطالبی را ارائه کنیم.

روش و مراحل ثبت شرکت :

در ابتدا درخواست ثبت شرکت را از طریق سامانه ی ثبت شرکت ها به اداره ارسال کرده و معمولا تا 3 روز کاری اسامی ارسالی بررسی می شود. در صورتی که نام ها مورد تائید نباشند باید نام های جدید را طبق ضوابط از طریق سامانه ارسال نمائید. پس از تائید نام، مدارک را از سامانه در دو نسخه پرینت می گیریم. سپس مدارک را طبق شرایط زیر امضا می نمائیم:

1- امضاء اساسنامه توسط تمام سهام داران (تمام صفحات)

2- امضاء اظهارنامه توسط تمام سهام داران (تمام صفحات)

3-امضاء صورت جلسه مجمع عمومی موسس توسط تمام سهام داران و بازرسین

3-امضاء صورت جلسه هیئت مدیره توسط اعضای آن

4-امضاء اقرارنامه توسط اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسین

5-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل تمام سهام داران و بازرسین و هیئت مدیره و مدیرعامل

6-امضاء وکالت نامه توسط مدیرعامل

بعد از امضای مدارک یک نسخه از اوراق کپی تهیه کرده و به یکی از شعب بانک ها مبلغ حداقل 35 % سرمایه را طبق مبلغی که در اظهارنامه نوشته شده در یک حساب موقت قرض الحسنه واریز می کنیم و مدارک زیر را از بانک دریافت می کنیم :

7-فیش واریزی بانک به مبلغ 35% سرمایه ی شرکت

8-گواهی 35% بانک روی سربرگ بانک و دارای شماره و تاریخ طبق متن زیر

(اداره محترم ثبت شرکت ها، احتراماٌ مبلغ----------ریال بابت سرمایه شرکت در شرف تاسیس--------------- به حساب واریز گردید.)

سپس به همراه کپی شناسنامه ها و کارت ملی هایی که از قبل برابر اصل شده اند و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین و فیش واریزی و گواهی بانک به شعب منتخب اداره پست مراجعه      کرده و مدارک را داخل پوشه و بعد از آن داخل پاکت پستی می گذاریم و رسید پذیرش را روی پاکت می چسبانیم و به مسئول باجه تحویل می دهیم. هزینه ی پستی حدودا 25000 تومان می باشد.

رسید را دریافت کرده و مجدداَ به سامانه مراجعه کرده و بارکد 20 رقمی و تاریخ ارسال مدارک را در جای تعیین شده وارد می کنیم.