Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

نشست مشترک مدیران کل اجتماعی ،فرهنگی و هیات نظارت (استان مرکزی)1396/10/22

نشست مشترک دو روزه مدیران کل محترم اجتماعی،فرهنگی و هیات های نظارت برسازمانهای مردم نهاد استانها با دعوت وزارت کشور و میزبانی استانداری استان مرکزی در مورخه 10 و 11 مرداد برگزار گردید.در این همایش مدیرکل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص مسائل مرتبط با حوزه ثبت اشخاص حقوقی مشمول ،موانع ،مشکلات و راهکارها به ایراد سخنرانی پرداخته و در پایان نیز به سوالات مطروحه از سوی حاضرین پاسخ دادند.