Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

ثبت برند برای طرح های صنعتی1398/03/07

با توجه به قوانین تجارتی هر شخص حقیقی یا حقوقی برای کسب و کار خود می تواند برند و اسم تجاری مخصوصی را ثبت کند که اشخاص دیگر نمی توانند از این اسم یا علامت سوء استفاده کنند. طبق قوانین اگر برندی ثبت شود و شخص یا اشخاص دیگری از این علامت سوء استفاده کنند مشمول جریمه های سنگینی خواهند شد .

لازم به ذکر است که پس از بارگذاری برند و ارجاع زدن آن می بایست در یک پروسه چهار الی شش ماهه منتظر پاسخ اولیه از سوی کارشناس بمانید. همچنین توصیه می شود برای این که ثبت برند به خوبی انجام شود از کارشناسان و موسسات معتبر استفاده نمایید و کار خود را به آنها بسپارید چون بحث ثبت برند دارای قوانینی خاص می باشد که یک شخص با اطلاعات سطحی نمی تواند به درستی این مسائل را رعایت نماید و در گذر زمان با مشکلات بسیاری مواجه می شود. یکی از موسساتی که در زمینه ثبت برند می تواند به شما کمک کند، موسسه حقوقی شکوفه است که برند های فروشی را عرضه می کند.