Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

ثبت شرکت با مسئولیت محدود1398/03/05

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که توسط دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشند فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت .

سرمایه لازم برای ثبت شرکت

حداقل سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود مبلغ  یک میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد. سرمایه این گونه شرکت ها با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن مشخص می شود و قانونا بایستی به گونه ای باشد که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد. با این حال امروزه می توان این نوع شرکت را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

 هیئت مدیره  چه شرایطی باید داشته باشند :

برای ثبت این شرکت ها هیئت مدیره می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد:

1.عضو هیئت مدیره کارمند دولت نباشد .

2. هیئت مدیره برای مدت نامحدود و یا با توافق شرکاء برای مدت خاصی انتخاب می‌شود .

3. انتخاب بازرس یا بازرسین کاملا اختیاریست.