Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

اصول اساسی برای آغاز یک کسب و کار جدید و کاربرد برند آماده فروشی1398/02/15

بسیاری از افراد وجود دارند که دوست دارند برای خودشان کار کنند و یا فکر می کنند که این توانایی را دارند اما به دلایل مختلف که بیشتر آنها ناشی از ترس و عدم اعتماد به نفس است روی به کار آفرینی و آغاز یک حرفه جدید نمی آورند.

تعداد دیگری از افراد که کارمند هستند فکر می کنند که همزمان با کار اصلی نمی توان کار جدیدی را شروع کرد و دارای ریسک بسیاری است که متاسفانه باید بگویم که این افراد هم در اشتباه هستند زیرا داشتن یک کار ثابت هیچ محدودیتی در شروع یک کار جدید ایجاد نمی کند.

 شروع یک کار جدید همیشه با مشکلات و ریسک های خود همراه بوده است. به خصوص در این برهه زمانی که ضمانتی برای هیچ یک از زمینه های کاری وجود ندارد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که در این مقاله شما را مشکلات در این زمینه آشنا نموده و اصول اساسی را یادآوری نماییم.

آگاهی از هدف خود

هر فردی که قصد دارد یک حرفه و یا کسب و کار جدید را آغاز کند باید هدف خود از این کار را به طور مفصل برای خود تشریح کند. به عنوان مثال اگر شما تنها به این خاطر که کار مربوطه برای شما جذاب به نظر می رسد و یا این که وقت فراغت خود را بگذرانید، یک حرفه را آغاز کرده اید، می توان با قطعیت گفت که  شما درباره این حرفه به خوبی تحقیق نکرده اید.

مشخص کردن زمینه کاری

شما باید با دقت زمینه کاری خود را مشخص نمایید و در این راه موارد زیادی را می بایست در نظر گرفت از جمله وضعیت میزان درآمد، رقابت ها، صادرات و واردات و .... . علاوه بر این شما می بایست قبل از ورود به حوزه مورد نظر یک دید جامع و خوب از آن داشته باشید. اگر به این موارد توجه نکرد با شکست جدی مواجه می شوید.

استفاده از تجارب موفق دیگران

استفاده از تجارب موفق دیگران می تواند خیلی موثر باشد مخصوصا این که با استفاده از این تجارب می توان از بسیاری از اشتباهاتی که آنها مرتکب شده اند جلوگیری کرد و همچنین از آنها برای رسیدن به موفقیت استفاده کرد.

برند آماده فروشی

ممکن است تعدادی از این افراد با خود فکر کنند که تنها تهیه برند برای حرفه جدید چقدر زمان گیر و سخت است که در پاسخ به این افراد می توان گفت که به راحتی می توانند از ثبت شکوفه برند آماده فروشی استفاده کنند. در واقع این موسسه حقوقی با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقدام به عرضه برند آماده فروشی کرده است. عرضه برند آماده فروشی توسط این موسسه حقوقی حداقل یکی از مشکلات مهم افراد در این زمینه را برطرف کرده است.