Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

برند آماده فروش و مراحل انتقال برند1398/02/07

در مقاله های قبلی توضیحاتی در خصوص تفاوتهای برند آماده فروشی و ثبت برند را به شما عزیزان توضیح دادیم و در این بخش میخواهیم در مورد مزیت های برند آماده فروشی و استفاده هایی که میتوان از آن کرد را به شما گفته و از این موضوع مطلع سازیم .

برند آماده فروشی از اسمش مشخص است که یک برند با مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی ثبت شده است و اینک توسط مالک برند برای فروش گذاشته شده است اشخاصی که میخواهند در اسرع وقت بیزینس خود را با خرید یک برند راه اندازی کنند برند آماده فروشی خرید میکنند تا بتوانند مراحلی مانند گرفتن کد بهداشت یا سیب سلامت یا استانداردهای لازم یا مجوز بهربرداری و یا طراحی لگو و بسته بندی محصول خود را اغاز کنندتا بتوانند تولیدات خود را آغاز نمایند  .

از آنجایی که درخواست ثبت برند این روزها خیلی زیاد شده است مخصوصا در طبقات مواد غذایی و آرایشی بهداشتی  دیگر هر برندی به راحتی ثبت نمیشود حال فرض کنید یک شخص در طبقات مختلفی بخواهد این کار را انجام دهد یا بخواهد 4 طبقه موادغذایی را ثبت کند که هم کالاهای کاملی داشته باشد و هم نام مناسبی باشد برای راحتی کار شما متخصصان ثبت شکوفه برند آماده فروشی را پیشنهاد میکنند تا بتوانید با خرید علامت تجاری مناسب و معتبر به برند دلخواه خود برسید هربرند آماده فروشی در طبقات مختلفی میباشد و شما میتوانید با توجه به تولیدات خود برند متناسب با تولیدات یا خدمات خود را انتخاب نمایید .

مراحل انتقال برند

بعد از خرید برند مراحلی مانند استعلام از اداره مربوطه یعنی مالکیت صنعتی نیاز میباشد سپس در دفترخانه سند صلحی مبنی بر انتقال برند شکل میگیرد که در این مرحله به صورت قطعی برند بنام شما میشود یک مرحله اداری نیز وجود دارد  که  مراحل ظهر نویسی برند نام دارد که آن هم در صورت درخواست خریدار برند توسط تیم ثبت شکوفه انجام شده و به متقاضی تحویل داده خواهد شد .