Back to Top

02144389001

Info@shokufeh.com

برندهای موفق و برند فروشی1398/01/20

برندهای موفق و برند فروشی

برند نایک

شرکت نایک توسط یک دانشجوی ارشد بازرگانی در سال 1964 تاسیس شد.

در ابتدا سیاست نایک استفاده از کارگران ارزان قیمت ژاپنی بود و استراتژی آن قیمت پایین محصولات بود.
پس از مدتی در دهه 80 نایک شیوه بازاریابی خود را تغییر داده و روی افرادی مانند مایکل جردن به عنوان مبلغ نایک سرمایه گذاری کرده و حامی آنان شد.

بازاریابی نایک

استراتژی اصلی نایک حمایت از تورنومنت های جهانی و حمایت از ستارگان ورزشی می باشد که البته این موضوع در بازه ای از زمان باعث اعتراض مردم شد چرا که مبالغ بالایی در این جهت صرف می شد در حالی که کارگران مشغول به کار در کارگاه های آن پایین ترین حقوق را دریافت می کردند.

این اعتراض ها باعث شد که نایک در رویکرد خود در این زمینه تغییراتی اتخاذ کرده و در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران خود بکوشد.

لوگوی برند نایک

لوگوی برند نایک بسیار شناخته شده است . شعار این برند "فقط انجام بده" می باشد که بسیار محبوب و جزئی از زندگی روزمره مردم شده است.

برند فروشی

تمام برندهای موفق مانند نایک در ابتدا ناشناخته بودند و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند تا به موقعیت کنونی رسیده اند.

برای ثبت هر برند باید مراحلی را طی کرد و در این مسیر سختی هایی وجود دارد . برند فروشی امروزه راه حلی برای این مقصود است.

اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد بهره برداری از برند خاصی را دارند می توانند با خریدن برند فروشی روند رسیدن به جایگاه مطلوب را در فضای رقابتی موجود سرعت ببخشند در نتیجه می توان از برند فروشی که آماده بهره برداری است به جای طی مراحل زمان بر ثبت برند استفاده کرد.