اخذ کارت بازرگانی

كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به امر تجارت خارجي بپردازد. براساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي‌باشد. تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي‌گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي‌يابد.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ایرانی

 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده‌ی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 • اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • سه قطعه عکس شش در چهار، جدید، تمام رخ و ساده
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و یک سری کپی از پشت روی آن
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (با مهر امضای رئیس شعبه)
 • ارائه یکی از مدارک ذیل:
  الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
  ب: اصل و کپی اجاره‌نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
  ج: اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره‌نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن
 • ارائه‌ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه‌های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه‌ی کسب مشمول این بند نمی‌گردند)
 • ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه‌ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور